NeDiPa

Maciej Michalski

Krótki biogram

Prof. Maciej Michalski – historyk, profesor UAM na Wydziale Historii Pracowni Historii Kultury. Badał średniowieczne kulty świętych kobiet i procesy kształtowania się idei tożsamości wspólnotowych w wieku XIX na przykładzie słowianofilstwa. Zajmuje się przejawami mediewalizmu w kulturze nowożytnej i współczesnej. Prowadzi badania w zakresie historii Uniwersytetu Poznańskiego. W październiku 2019 roku został członkiem powołanej przez prof. Andrzeja Lesickiego, ówczesnego rektora UAM, komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego w Uniwersytecie Poznańskim w okresie przed II wojną światową.