8. FestivALT | 21.06–2.07/2024

FestivALT to żydowska, multidyscyplinarna organizacja kulturalna, która co roku organizuje festiwal sztuki współczesnej, performansu i aktywizmu – zaangażowanych krytycznie, badających złożoności żydowskiego życia w dzisiejszej Polsce.

Na tegoroczny motyw przewodni wybraliśmy Gilgul, co po hebrajsku oznacza „koło”. Jest to także żydowska idea reinkarnacji. Wedle niej niedoskonała dusza ludzka kontynuuje pogoń za doskonaleniem się; powtarza swój cykl, dopóki nie naprawi błędów z przeszłości. Nasz tegoroczny program został przygotowany w duchu poprawy sytuacji. Albo przynajmniej próby dokonania tego. Nie mamy odpowiedzi, ale wierzymy w znaczenie sztuki zadawania pytań, które dostarczają napędu dla empatii, człowieczeństwa i pokoju, na który wszyscy zasługujemy. Nie są to jednak pytania, które możemy zadać w odosobnieniu, dlatego mamy nadzieję, że Wy, nasza publiczność, dołączycie do nas na tej drodze.

Program wydarzeń
Finansowanie

8. edycja FestivALTu jest realizowana dzięki wsparciu Fundacji Matanel i Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz odbywa się w ramach projektu „MultiMemo: Multidirectional Memory, Remembering for Social Justice", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV 2021-2027).

Partner główny

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Partnerzy projektu MultiMemo:

- CEJI – A Jewish contribution to an inclusive Europe
- Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich
- Fundacja Formy Wspólne
- Fundacja Urban Memory Foundation
- Fundacja Zapomniane
- Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg
- JCC Warszawa
- Würzburg University