„Our Blood Is Red To Let Us Know” Cadoux – performance

Our Blood Is Red To Let Us Know to performans o ojcu osoby artystycznej i jego dwóch obsesjach: Marsie i opłakiwaniu. Poprzez storytelling, piosenki i kino, Cadoux pokazuje, jak rodzic próbował przygotować dziecko na swoją śmierć, na życie na Marsie i na niemożliwe geografie powstałe z tych krzyżujących się fiksacji. W międzypokoleniowej i międzyplanetarnej wyprawie poprzez rodzinny folklor, żydowską tęsknotę, wyobraźnię kolonialną i wyobrażoną mowę pogrzebową zostaje zadaje pytanie: czy to tak na serio?

ZAPISY
Partnerzy

Wydarzenie współorganizowane ze Sceną Supernova.

Open Call

Projekt został wyłoniony wśród zgłoszeń na tegoroczny Open Call, wspieranego przez Dutch Jewish Humannitarian Fund, w toku obrad międzynarodowego jury.

Finansowanie

8. edycja FestivALTu jest realizowana dzięki wsparciu Fundacji Matanel i Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz odbywa się w ramach projektu „MultiMemo: Multidirectional Memory, Remembering for Social Justice", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV 2021-2027).