Kultur-Lige

Kultur-Lige to projekt środowiskowy przeznaczony dla polsko-żydowskich artystów i artystek, służący ich usieciowieniu oraz stworzeniu platformy promującej ich działania. 

Nazwa nawiązuje do istniejącej w pierwszej połowie XX wieku organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej, zrzeszającej żydowskie organizacje kulturalne z kilku krajów: Ukrainy, Polski, Rumunii, Litwy i Łotwy. Celem Kultur-Lige (jid. „Liga Kulturalna”) było promowanie współczesnej żydowskiej edukacji, literatury, sztuki i muzyki, a także żydowskiego teatru. Tak jest również teraz: zależy nam na popularyzowaniu działań żydowskich artystek i artystów – zarówno tych pochodzących z Polski, jak i nawiązujących do niej w swojej twórczości – usieciowieniu ich i oddaniu im głosu. 

Pierwsza edycja projektu ma za zadanie zebrać środowisko podczas dwudniowego, sieciującego, think-thankowego wydarzenia, w ramach którego dyskutowane będą kwestie kluczowe dla polsko-żydowskiej sfery artystycznej. Gospodarzem i partnerem wydarzenia jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, do którego w przyszłości dołączą – mamy nadzieję – kolejne szanowane instytucje. 

Każda uczestnicząca w wydarzeniu osoba zostanie zaproszona do trwałego włączenia się w tak powstałą, artystyczną sieć, do brania udziału w przyszłych projektach FestivALT-u i bycia promowaną przez Stowarzyszenie: strona internetowa, media społecznościowe, listy mailingowe, indywidualne współprace z międzynarodowymi organizacjami żydowskimi. 

Stowarzyszenie FestivALT odegra rolę platformy promującej polsko-żydowskie grono artystyczne oraz tematy z nim związane. Pomagając w tworzeniu i integrowaniu żydowskiej sceny artystycznej w Polsce, współczesna Kultur-Lige będzie naturalnym przedłużeniem pierwotnej inicjatywy.

Partnerzy

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Zapomniane i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Finansowanie

Projekt Kultur-Lige jest hojnie wspierany przez Fundację Allianz, Jewish Distribution Committee i Junction Europe: