Kultur-Lige

Monika Krajewska

Krótki biogram

Monika Krajewska od ponad 40 lat zajmuje się sztuką żydowską. Początkowo – wraz z mężem Stanisławem – jeździła po Polsce, fotografując ocalałe zabytki żydowskie i rejestrując płaskorzeźby nagrobne techniką frotażu. Owocem tej pracy oraz studiów nad motywami symbolicznymi w sztuce żydowskiej były dwa albumy fotograficzne: „Czas kamieni” (1982, w 4 językach) oraz „A Tribe of Stones” (1993), a także wystawy, odczyty i warsztaty m.in. w Polsce, USA, Izraelu, Czechach i na Węgrzech.   

Od 20 lat tworzy wycinanki wywodzące się z tradycji, która szczególnie rozkwitła wśród Żydów w Europie  w XIX w.  Niektóre jej prace, zwłaszcza mizrachy (tablice na wschodnią ścianę), są bliskie tradycyjnej formie, inne są inspirowane  różnymi przejawami sztuki żydowskiej, jak drewniane synagogi czy średniowieczne rękopisy; jeszcze inne cykle, jak „Tatry i Psalmy”, „Płonące” czy „Dybuk”, są własną interpretacją żydowskich tekstów i symboli. Łączy też wycinankę z kolażem, frotażem i fotografią (np. cykl „Oto pokolenia”). Wiele jej prac powstało z okazji narodzin, uroczystości bar/bat micwy oraz ślubów; inne były użyte w grafice książkowej (np. Sidur Ec Chaim) i na muralach, są też w synagogach, muzeach i kolekcjach prywatnych. 

Jako edukatorka prowadzi wykłady o tradycji żydowskiej w sztuce oraz warsztaty, m.in. na festiwalach kultury żydowskiej i w Centrum Kultury Jidysz w Warszawie. Album jej wycinanek i esejów ma nadzieję na wydanie.

Jest matką dwóch synów i członkinią synagogi Ec Chaim w Warszawie.