Kultur-Lige

Hanna Kossowska

Krótki biogram

Hanna Kossowska – malarka, edukatorka, aktorka, animatorka kultury żydowskiej. ‎Studiowała Historię Sztuki i Etnografię w Poznaniu; absolwentka studia aktorskiego przy ‎PTŻ w Warszawie, na podstawie przedstawionych prac i wielu wystaw przyjęta do ‎ZPAP.‎

‎Od wielu lat prowadzi warsztaty i wykłady dla dzieci i dorosłych (także ‎‎studentów ‎UW) z ‎zakresu kaszrutu, ‎halachy (prawa żydowskiego), (materialnej i duchowej) sztuki i kultury ‎‎żydowskiej – Jidyszkajtu, podstaw judaizmu oraz twórczości Abrahama ‎‎Joshuy ‎‎Heschela; obejmują one także podstawowe pojęcia Kabały, historii dynastii chasydzkich, ‎‎mistyki ‎liter ‎‎hebrajskich, demonologii żydowskiej itp. ‎Od wielu lat związana z ‎wydarzeniami takimi jak FKŻ Warszawa Singera, gdański FKŻ Zbliżenia i ‎FKŻ w Krakowie oraz Lubliner Festival. Ma w dorobku wiele filmów o tematyce żydowskiej – jako aktorka, a ostatnio także jako konsultantka.

Zajmuje się malarstwem, grafiką, projektowaniem macew oraz sztuką użytkową. Jest autorką ponad trzydziestu wystaw oraz wielu projektów kostiumów i scenografii. Jej ‎obrazy zakupiło Muzeum Etnograficzne w Warszawie do powstającego stałego działu ‎wystawienniczego – Kultura i sztuka Żydów w Polsce. Jej obrazy znajdują się w ‎Belwederze jak dary dla prezydentów od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Ponadto, wiele jej prac znajduje się w prywatnych zbiorach w USA, Europie i Izraelu.