Kultur-Lige

Michał Pabian

Krótki biogram

Michał Pabian studiował w krakowskiej szkole teatralnej, uczestnik stypendium w zespole Franka Castrofa w Volksbuhne. Autor ponad 30 adaptacji wystawianych w Polsce, Niemczech, Francji, Austrii. Redaktor w Kulturze Poznań, współpracownik literacki przy tworzeniu scenariuszy filmowych, ostatnio przy filmie „Wszystkie nasze strachy”.

Prowadzący cykl spotkań literackich autor ponad 50 czytań performatywnych opartych na tekstach literatury współczesnej i klasycznej.

Zajmuje się także prowadzeniem zajęć w szkole filmowej w Łodzi w zakresie filozofii interpretacji na Wydziale Aktorskim.