Kultur-Lige

Stanisław Welbel

Krótki biogram

Stanisław Welbel (ur. 1982, wychowany w Warszawie) – kurator i historyk sztuki. Obecnie pracuje w Austriackim Forum Kultury w Warszawie jako kurator sztuk wizualnych. W latach 2009–2019 pracował w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Obecnie kończy pracę doktorską w Instytucie Sztuki PAN.

Brał udział w rezydencjach kuratorskich i artystycznych we Francji, Irlandii, Izraelu, Rumunii oraz był kuratorem kilku wystaw w Polsce i za granicą. Współpracuje z CPR | Curatorial Program for Research (USA) oraz magazynami o sztuce i designie. Od 2018 członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.