„Szabat nad Wisłą” Blinder Schnee / Maria Ka – wieczór szabatowy, koncert

Tegoroczną edycję otworzymy Szabatem nad brzegiem Wisły, a w jego ramach – dwoma koncertami, w których tradycyjna muzyka jidysz łączyć się będzie z nowoczesnymi brzmieniami i aranżacjami, a przeszłość rezonować będzie z przyszłością. Tego wieczoru Wisła w Krakowie ponownie będzie szumieć „po żydowsku” za sprawą Blinder Schnee oraz Marii Ka. Pierwszy z koncertów odbędzie się w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, drugi – na jego dziedzińcu.

BILETY

Blinder Schnee

Nowe, low rockowe i free jazzowe aranżacje klasycznych utworów w jidysz powstałe z myślą o świecie, który dopiero nadejdzie. Odkrywanie, czym mogła stać się muzyka „klezmerska” oraz czym może być „żydowska pieśń kobieca”. 

 

Maria Ka

Koncert solowy Di szajchesn די שײַכותן (Połączenia)

Na koncert składają się współczesne, autorskie utwory w jidysz oraz adaptacje tych istniejących. Efektem jest innowacyjne muzyczne połączenie nowoczesności i tradycji. Jidysz staje się tu żywym językiem komunikacji i ekspresji, a elektroniczna, alternatywna podróż prowadzi przez bieżące tematy społeczne i kwestie tożsamości widziane z kobiecej perspektywy. Utworom towarzyszą efekty wizualne, a tytułowe połączenia obejmują nie tylko poziomy językowe.    

Partnerzy

Wydarzenie współorganizowane z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.

Open Call

Projekt został wyłoniony wśród zgłoszeń na tegoroczny Open Call, wspieranego przez Dutch Jewish Humannitarian Fund, w toku obrad międzynarodowego jury.

Finansowanie

8. edycja FestivALTu jest realizowana dzięki wsparciu Fundacji Matanel i Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz odbywa się w ramach projektu „MultiMemo: Multidirectional Memory, Remembering for Social Justice", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV 2021-2027).