„Zabytek przyszłości? Chewra Thilim na nowo” Cegła / Janus – warsztaty

Budynek Chewra Tehilim (Bractwa Psalmowego) znajduje się w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa, Kazimierza. Kiedyś znajdował się tam dom modlitwy i bet midrasz – przestrzeń do wspólnego studiowania tekstów religijnych jako elementu duchowej, kulturowej i społecznej praktyki codziennego życia żydowskiego. Dziś miejsce służy jako restauracja i bar „Hevre”, wpisując się w niepokojące zjawisko zaniedbania, zawłaszczenia oraz komercjalizacji żydowskiego dziedzictwa materialnego i pamięci.

ZAPISY

Zapraszamy osoby reprezentujące różne dziedziny – architekturę, design czy sztukę – do przemyślenia tej przestrzeni i stworzenia bet midrasz przyszłości. Będzie to rodzaj hołdu dla żydowskich praktyk mających miejsce w budynku oraz – poprzez sam projekt – odzwierciedlenie wpływu żydowskiej tradycji na nasze życie codzienne. 

Warsztat poświęcony będzie projektowaniu bet midrasz, zadawaniu pytań estetycznych dotyczących architektoniczno-zmysłowych aspektów żydowskiej przestrzeni. Skupimy się na związku pomiędzy przestrzenią miejską a zmysłową pamięcią, prowokując refleksję na temat dziedzictwa kulturowego, które chcemy upamiętnić, „żydowskiego doświadczenia nauki” oraz napięcia pomiędzy pragnieniem zachowania architektury, która celebrowała żydowskie życie, a tradycją społeczności, która przestała istnieć. 

Partnerzy

Wydarzenie współorganizowane z Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent i Fundacją Zapomniane.

Finansowanie

8. edycja FestivALTu jest realizowana dzięki wsparciu Fundacji Matanel i Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz odbywa się w ramach projektu „MultiMemo: Multidirectional Memory, Remembering for Social Justice", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV 2021-2027).