„Scyzoryk” Chmielarz / Radio Uziemienie – performance

Klasyka żydowskiej prozy, Scyzoryk Szolema Alejchema, zrealizowana w formie performatywnego słuchowiska na żywo.

ZAPISY

Zakrzyczany w domu i w chederze (szkole elementarnej) żydowski chłopiec kradnie wymarzony scyzoryk, który ma mu posłużyć jako klucz do dorosłości. Pierwszy raz w życiu płaci cenę za zdobycie się na myśl o niezależności. Wkracza w szarą strefę między „pragnę” i „mogę”, którą wypełniają urywane szepty i nagłe wrzaski, świst poprzedzający szloch, gardłowy śmiech i rwany oddech; polski i jidysz; już nie dzieciństwo, jeszcze nie dorosłość.

Radio Uziemienie to słuchowiska tworzone przez Agnieszkę Cieszanowską, Annę (Jurdzi) JurgielewiczWitka Dąbrowskiego. Poprzez tekst, głos, ruch i dźwięk kreują one przestrzeń wspólnego słuchania i współistnienia. Podczas Scyzoryka z zespołem występuje Natalia Chmielarz – koordynatorka i kuratorka projektów kulturalno-artystycznych.

Open Call

Projekt został wyłoniony wśród zgłoszeń na tegoroczny Open Call, wspieranego przez Dutch Jewish Humannitarian Fund, w toku obrad międzynarodowego jury.

Finansowanie

8. edycja FestivALTu jest realizowana dzięki wsparciu Fundacji Matanel i Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz odbywa się w ramach projektu „MultiMemo: Multidirectional Memory, Remembering for Social Justice", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV 2021-2027).