FestivALT 2017

Maia Ipp

Krótki biogram

Maia Ipp jest dyrektorką i współzałożycielką stowarzyszenia New Jewish Culture Fellowship oraz autorką literatury pięknej i krytyki kulturalnej. Od 2015 roku współpracuje w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Środkowo-Wschodniej z artystami żydowskimi i nieżydowskimi, aby krytycznie i twórczo badać dziedzictwo Holokaustu i kulturę żydowską. W latach 2016-2017 przebywała na stypendium naukowo-pisarskim Ministerstwa Kultury RP i mieszkała w Krakowie, gdzie była współzałożycielką FestivALT. Maia była częścią zespołu, który w 2018 r. wznowił działalność historycznego lewicowego magazynu Jewish Currents, a obecnie pełni funkcję redaktora współpracującego. W latach 2020–2021 była stypendystką nauczania kreatywnego pisania na Uniwersytecie Columbia, gdzie była także stypendystką Felipe De Alby w dziedzinie literatury pięknej. Jest członkinią Asylum Arts Network, stypendystką Wexner Graduate FellowDavidson Scholar.