Pamiętanie o Górnym Śląsku

Zapraszamy na kolejne spotkanie online, tym razem poświęcone relacjom badań nad kulturami pamięci Górnego Śląska.

ZAPISY

Towarzyszyć nam będzie interdyscyplinarny namysł nad problematyką kulturową, miejsc pamięci oraz reprezentacji pamiętania o Śląsku i śląskiego pamiętania. Pochylimy się nad górnośląskim dziedzictwem żydowskim oraz formami opieki nad nim. Zastanowimy się także nad literackimi oraz teatralnymi reprezentacjami pamięci o Górnym Śląsku.

Partnerzy
Finansowanie

Wydarzenie współorganizowane z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci i Żydowskim Muzeum Galicja w ramach projektu „NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts", który FestivALT realizuje wspólnie z Fundacją Zapomniane i Fundacją Urban Memory, dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).