wystawa prezentująca projekt Wierzba Estery

  • Data 29.06.2022 /
  • Lokalizacja CentrALT, ul.Józefińska 9, 30-529 Kraków,
  • Język PL/EN
  • Projekt Wierzba Estery
Współpraca
Finansowanie