Back to news

Otwarty nabór projektów na FestivALT 2024

14.08.2023

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń się w ramach naszego otwartego naboru projektów/pomysłów.

Otwarty nabór:

 

Zapraszamy do zgłaszania się osób artystycznych z Polski jak i całego świata z dziedziny sztuk wizualnych, muzyki, performansu i interwencji aktywistycznych, którzy_re_x angażują się we współczesną żydowską Polskę. Nie mamy jednolitej formuły oceny napływających wniosków. Wypracowaliśmy praktykę kolektywnej deliberacji, aby stworzyć program projektów, które są zarówno komplementarne, jak i synergicznie powiązane. Mamy jednak kilka wskazówek dla osób aplikujących:
Bardzo interesuje nas sztuka żydowska i dotycząca istotnych żydowskich zagadnień, a mniej interesuje nas „sztuka na temat żydów” jako gotowa estetyka czy kategoria działania. Zgłoszenia nie muszą dotyczyć konkretnie kontekstów polsko-żydowskich, ale powinny być istotne lub zyskać nowe znaczenie w kontekście polskim/ środkowo-europejskim. Pociągają nas projekty, które eksperymentują z treścią i formą, a także badają lub podważają rozumienie żydowskości.
Zapraszamy do zgłaszania się z pracami na każdym etapie ich rozwoju, od pomysłu do gotowych realizacji; wielokrotnie nasze najważniejsze projekty poprzednich edycji były wynikową współpracy artystów z naszym zespołem kuratorskim.

Aby złożyć wniosek, prześlij następujące informacje poniżej:

  1. Nie dłuższa niż dwie strony biografia artystyczna. Raczej niż Twoje CV, interesuje nas co jest dla Ciebie ważne i co motywuje Cię do tworzenia, oraz przebieg Twojego artystycznego rozwoju.
  2. Odpowiedź na pytanie co chciałbyś/chciałabyś/chciałobyś zrobić lub zaprezentować podczas FestivALT-u, nie dłuższe niż trzy strony.
  3. Próbki przykładowych prac: nie więcej niż piętnaście cyfrowych przykładów z ostatnich pięciu lat (może też być jeden). Możesz dołączyć różne przykłady poszczególnych prac, ale łącznie nie więcej niż dwadzieścia plików. Możesz zawrzeć opracowania lub fragmenty jeszcze nieukończonej pracy. Osoby artystyczne zajmujące się instalacją, performansem, muzyką i nowymi mediami mogą przesyłać pliki cyfrowe lub linki internetowe. Mile widziane są filmy i pliki dźwiękowe, jednak prosimy o przesłanie lub skierowanie nas do krótszych fragmentów, które ilustrują pracę.
  4. Dane kontaktowe do dwóch osób, które mogą zarekomendować Twoją twórczość i mogą odpowiedzieć na nasze pytania. Możemy się kontaktować z nimi, na każdym etapie selekcji.
Załączniki należy przesłać w formacie PDF w języku polskim lub angielskim.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeśli Twoja praca zostanie wybrana:

  • Zaprezentujemy swój projekt podczas FestivALTu 2024;
  • Otrzymasz wynagrodzenie pieniężne (do ustalenia);
  • Opłacimy Twój nocleg w Krakowie na 1-3 noce;
  • Zwrócimy koszty podróży (jeśli na terenie Europy) lub sfinansujemy część lotu (w innych przypadkach);
  • Pokryjemy koszty materiałów (do ustalenia).

Harmonogram:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2023 r. do godz. 23:59
Ogłoszenie finalistów: do końca stycznia 2024 r.
W przypadku pytań dotyczących procesu aplikacyjnego prosimy o kontakt na adres e-mail: info@festivalt.com