1. FestivALT | 25.06–1.07.2017

Festivalt to cykl wydarzeń teatralnych, muzycznych, interwencji artystycznych, dyskusji i spotkań, które są zapisem naszego zadziwienia nad złożonością współczesnego polsko-żydowskiego krajobrazu.

Kraj nad Wisłą to przestrzeń znów otwarta na mówienie o żydowskim problemie. Na temat którego zabierają głos: najrzadziej może polski Żyd mieszkający w Polsce, częściej zaś Polak odkrywający swe żydowskie korzenie, Żyd z diaspory odkrywający niewygasłą więź z Polską, nie-żydowski Polak nie mogący uporać się z nieobecnością Żydów w swym kraju. Uczestnikiem tej rozmowy jest od lat Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. A od tego roku także my, organizatorzy i współtwórcy FestivALTU, których kultura żydowska w Polsce przywabiła i wciąż trzyma swą dziwnością oraz trudnością zrozumienia tego miejsca i bycia w tym miejscu.
Inaugurujemy Festivalt pytaniem – zadanym sobie i artystom stąd i z całego świata (z których każdy ma istotne i długotrwałe relacje z Polską) – o tożsamość, pamięć, Kraków i o niezwykłe bogactwa tutejszego kontekstu żydowskiego, przy jednoczesnym jego braku.
Celowo zaplanowaliśmy nasz program tak, aby towarzyszył 27. Festiwal Kultury Żydowskiej. Poprosiliśmy współpracujących z nami artystów i uczonych aby opowiedzieli nam o swoim unikalnym żydowskim doświadczeniu: o świecie nowym i starym, o tym co minione i tym co wybiega w przyszłość, tym skupionym wokół obiektów czy miejsc, relacji, tekstów, dziedzictwa czy ciała.
Finansowanie

1. edycja FestivALTu została realizowana dzięki wsparciu następujących instytucji: Charles and Lynn Schusterman Family Foundation, Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden, Asylum Arts, Galeria Trzecie Oko.