Zespół Miejsc Pamięci i Zapominania

Anna Makówka-Kwapisiewicz

Krótki biogram

Historyczka, działaczka społeczna, trenerka antydyskryminacyjna. Jako koordynatorka National Democratic Institute for International Affairs, realizuje projekty mające na celu promowanie uczestnictwa obywateli, przejrzystości rządów i odpowiedzialności. Doświadczona w rzecznictwie, promowaniu tolerancji, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania antysemityzmowi i dyskryminacji. Współpracowała m.in z OBWE, European Liberal Forum, European Union Agency for Fundamental Rights, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Religions for Peace i American Jewish Committee.