Ludzie CentrALTu/FestivALTu Założyciele FestivALT

Magda Rubenfeld

Krótki biogram

Lena Rubenfeld jest doświadczoną kierowniczką projektów, przedsiębiorczynią społeczną i aktywistką kultury. Jako inicjatorka i członkini zarządu różnych żydowskich startupów, Lena szczególnie pasjonuje się zmianą społeczną oraz łączeniem nauki i sztuki. Zajmuje się także problematyką pamięci żydowskiej, dialogu polsko-żydowskiego, nieformalnej edukacji żydowskiej i zaangażowania społecznego.
W 2017 roku została współzałożycielką i dyrektorką artystyczną FestivALTu – multidyscyplinarnej organizacji kulturalnej, wykorzystującej krytycznie zaangażowaną sztukę współczesną, performans i aktywizm jako narzędzia do badania złożoności dzisiejszej żydowskiej Polski.
Lena obecnie pracuje jako koordynatorka programowa Limmud Europe. W 2022 roku ukończyła drugie studia magisterskie na kierunku przywództwo organizacyjne i innowacje w HUC Zelikow School of Jewish Nonprofit Management. Jest członkinią 7. rocznika Schusterman Fellows.