NeDiPa

Agnieszka Zawisza

Krótki biogram

Agnieszka Zawisza: historyczka i literaturoznawczyni, UAM. Zajmuje się związkami między polityką, przestrzenią miejską oraz kulturą w Europie Środkowej XIX i XX wieku, zastosowaniem źródeł literackich w badaniach historycznych, badała archiwalia żydowskich studentów na przedwojennym Uniwersytecie Poznańskim, obecnie prowadzi badania nad poetyką polskich tekstów literackich o tematyce uchodźczej.