NeDiPa

Beata Kowalska

Krótki biogram

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ. Jest zatrudniona w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę badawczą łączy z doświadczeniem w pracy w programach na rzecz równości płci w kraju i za granicą. Przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego w konsorcjum InSPIREurope (Horyzont 2020) oraz Scholars at Risk Network, działających na rzecz wolności akademickiej oraz ochrony prześladowanych członków i członkiń społeczności uniwersyteckiej.    

Laureatka nagrody Pro Arte Docendi przyznawanej wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród stypendiów i staży zagranicznych warto wymienić: Cambridge University, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, American Centre for Oriental Research w Ammanie, New School for Social Research w Nowym Jorku, Rutgers University, Bufflo University.