NeDiPa

Bohdan Widła

Krótki biogram

Dr Bohdan Widła – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz radca prawny specjalizujący się w prawie nowych technologii. Jest również członkiem zespołu Critical Heritage Studies Hub. W swoim wystąpieniu opowie o prawnych wyzwaniach pojawiających się w związku z cyfryzacją obiektów dziedzictwa kulturowego.