Przyszłość Przeszłości. Nowe technologie wobec upamiętnień

Rozwój technologii oraz powstanie innowacyjnych urządzeń umożliwiających dokumentację miejsc oraz tworzenie nowych form upamiętnienia są niezwykle istotne w studiach nad pamięcią. Najnowsze aparatury badawcze, a zwłaszcza narzędzia cyfrowe, pozwalają na wykreowanie na bazie istniejących archiwów pamięci zupełnie innej płaszczyzny relacji i zapożyczeń. Te procesy przyczyniają się także do powstania nowego porządku znaczeniowego dla samego procesu upamiętnień.

O możliwych formach zastosowania najnowszych technologii cyfrowych w praktykach pamięcioznawczych będziemy rozmawiać 18 kwietnia, dzień po Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu. Dokładny program wydarzenia ogłosimy wkrótce.
Partnerzy
Finansowanie

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts, który FestivAlt realizuje wspólnie z Fundacją Zapomniane oraz Fundacją Urban Memory Foundation, dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).