Przyszłość Przeszłości. Nowe technologie wobec upamiętnień

Postęp technologiczny i cyfryzacja doprowadziły do przenoszenia coraz większej ilości ludzkich doświadczeń do przestrzeni wirtualnej. Jednym z wielu jest pamięć. Wykorzystanie nowych technologii w praktykach upamiętnienia wzrosło znacząco w ostatnich latach, czego przykładami są cyfrowe kapsuł czasu, wirtualne czy też holograficzne pomniki.

Rozwój technologii oraz powstanie innowacyjnych urządzeń umożliwiających dokumentację miejsc oraz tworzenie nowych form upamiętnienia są istotne również w studiach nad pamięcią. Najnowsze aparatury badawcze, a zwłaszcza narzędzia cyfrowe, pozwalają na wykreowanie na bazie istniejących archiwów pamięci zupełnie innej płaszczyzny relacji i zapożyczeń. Te procesy przyczyniają się także do powstania nowego porządku znaczeniowego dla samego procesu upamiętnień, które będą wiodącym tematem naszego webinarium.

ZAPISY

W związku z Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu (18 kwietnia) porozmawiamy także o Rywce Lipszyc, nastoletniej autorce dziennika z łódzkiego getta. Nie wiemy jak Rywka wyglądała, nie zachowała się ani jedna fotografia. Pozostał po niej dziennik: słowa, którymi opisywała swoją osobistą tragedię, trudną codzienność getta, swoje relacje z innymi. Będziemy wspólnie zastanawiać się – na przykładzie projektów zrealizowanych wokół historii Rywki i jej dziennika – nad tym, w jaki sposób można zrekonstruować losy ofiar i ocalałych i przybliżyć je odbiorcom w formie cyfrowej. Czy repozytorium online może być użyteczne dla nauczycieli i edukatorów? Co zrobić, by dostępne online materiały były wartościowe i przydatne?

O możliwych formach zastosowania najnowszych technologii cyfrowych w praktykach pamięcioznawczych porozmawiamy z:
✔️ artystką konceptualną Jagodą Wójtowicz,
✔️ radcą prawnym dr Bohdanem Widłą z UJ,
✔️ Łucją Kapralską, socjolożką z Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią AGH,
✔️ dr Aleksandrą Janus, antropolożką i dyrektorką Centrum Cyfrowego,
✔️ oraz dr Katarzyną Suszkiewicz – badaczką relacji polsko-żydowskich i kierowniczką Działu Edukacji w Żydowskim Muzeum Galicja.

Partnerzy
Finansowanie

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts, który FestivAlt realizuje wspólnie z Fundacją Zapomniane oraz Fundacją Urban Memory Foundation, dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).