NeDiPa

Katarzyna Suszkiewicz

Krótki biogram

Dr Katarzyna Suszkiewicz – europeistka, edukatorka kulturowa i kierowniczka Działu Edukacji w Żydowskim Muzeum Galicja. Tytuł doktora nauk politycznych zdobyła dysertacją poświęconą problematyce Holokaustu w historii politycznej Izraela. Jest również członkinią i wice-prezydentką Fundacji AntySchematy 2 od momentu jej założenia w 2014 roku. Jej zainteresowania badawcze obejmują Holokaustu, konflikt izraelsko-palestyński, problematykę dziedzictwa materialnego, upamiętnienie i wykorzystanie przestrzeni kulturowej.