FestivALT 2019 Remember Chewra Tehilim

Edyta Gawron

Krótki biogram

Dr Edyta Gawron – historyczka, adiunkt w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2009-2017 kierowała Ośrodkiem Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ. Specjalizuje się we współczesnej historii Żydów w Polsce, historii Zagłady i dziejach diaspory żydowskiej w XX w. Autorka i redaktorka tekstów z zakresu współczesnej historii Żydów polskich, w szczególności krakowskich. Współautorka wystawy stałej w Fabryce Schindlera (MHK/Muzeum Krakowa) i kilku wystaw czasowych oraz towarzyszących im opracowań (m.in. „Kraków – czas okupacji. 1939-1945”, Kraków, 2010, “Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków. Materiały z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie” Kraków, 2018). Dr Gawron pełni funkcję prezesa zarządu Galicia Jewish Heritage Institute Foundation (Żydowskie Muzeum Galicja) oraz działa w fundacjach i stowarzyszeniach wspierających rozwój studiów żydowskich; regularnie wykłada za granicą na uniwersytetach europejskich i pozaeuropejskich (m.in. Australia, Czechy, Izrael, Niemcy, Rosja, RPA, USA). Przewodniczy Naukowej Radzie Doradczej międzynarodowego projektu European Holocaust Research Instrustructure.