NeDiPa

Ewa Bukowska-Marczak

Krótki biogram

Ewa Bukowska-Marczak – doktor historii, pracowniczka Muzeum Narodowego w Lublinie, współpracowniczka Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią społeczną okresu międzywojennego. Autorka książki „Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)” z 2019 roku. Stypendystka i współpracowniczka Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie.