FestivALT 2023

Joanna Wawrzyniak

Krótki biogram

Joanna Wawrzyniak, socjolożka i historyczka, prowadzi Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną przy Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Autorka wielu książek i artykułów o historii społecznej i pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa w perspektywie porównawczej. Pracuje obecnie nad pamięcią o neoliberalnej transformacji po 1989 roku, a także nad przemianami pamięci kulturowej w kontekście europejskim i globalnym. Współinicjatorka Apelu do Rektorów i Senatów polskich uczelni o zbadanie i upamiętnienie historii gett ławkowych i innych form dyskryminacji w latach 30. XX wieku.