„Wspólnota (trudnego) dziedzictwa?” Jabłońska / Janus / Lehrer / Rubenfeld / Wawrzyniak – rozmowa

  • Data 24.06.2023 / 16:00
  • Lokalizacja Targowa2, Kraków
  • Język PL / EN

    po angielsku z tłumaczeniem na żywo na język polski

Dyskusja na temat wspólnoty dziedzictwa w ujęciu post-Holokaustowym i postkolonialnym.

Konwencja z Faro (2005) proponuje szeroką definicję wspólnoty dziedzictwa, do której należeć mogą nie tylko ci, którzy są z nim związani przez pochodzenie i dziedziczenie, ale także ci, którzy wyrażają wolę troski o nie. W jaki sposób to podejście mogłoby stosować się do sytuacji, w których troskę o dziedzictwo jednej wspólnoty wyrażają przedstawiciele innej, która mogła być historycznie uwikłana w przemoc wobec grupy, o której dziedzictwo przychodzi jej zadbać? Wspólnie z ekspertkami i ekspertami z różnych dziedzin zastanowimy się nad tym, odwołując się do przykładów troski o dziedzictwo żydowskie w Polsce oraz o dziedzictwo społeczności rdzennych w Ameryce Północnej, z uważnością na to, co różni oba konteksty: post-Holocaustowy i postkolonialny. 

 

Panelistki(/ci): Aleksandra Janus, Agnieszka Jabłońska, Erica Lehrer, Michael Rubenfeld, Joanna Wawrzyniak

Finansowanie

Wydarzenie jest częścią 7. edycji FestivALTu, realizowanego w ramach projektu "MultiMemo. Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice" dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV; 2021–2027).