NeDiPa

Natalia Judzińska

Krótki biogram

Natalia Judzińska – doktorka nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, aktywistka. Adiunktka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się międzywojennym antysemityzmem na uczelniach wyższych i Zagładą oraz materialnym wymiarem trwającego na polsko-białoruskiej granicy kryzysu humanitarnego. Od października 2021 niesie pomoc humanitarną ludziom w drodze na granicy polsko-białoruskiej. Współinicjatorka (z Niną Boichenko) grupy Badacze i Badaczki na granicy, zajmującej się dokumentacją i naukowym opracowaniem tegoż kryzysu. Laureatka nagrody im. Artura Rojszczaka za działalność naukową i społeczną. W lipcu 2023 r. nakładem Wydawnictwa Krytyka Polityczna ukazała się jej książka Po lewej stronie sali. Getto ławkowe w międzywojennym Wilnie.