NeDiPa

Paweł Szapiro

Krótki biogram

Historyk holokaustu, edukator, autor i publicysta. Specjalista od stosunków polsko-żydowskich i prasy podziemnej w Polsce. Autor licznych publikacji, między innymi przełomowej „Wojny żydowsko-niemieckiej”, opisującej stosunek społeczeństwa polskiego wobec Żydów i powstania w getcie, na podstawie analizy polskiej pracy konspiracyjnej. Recenzje jego książek ukazały się między innymi w dodatku literackim do magazynu „Times”. Kurator, kolekcjoner sztuki i ekspert w dziedzinie historii sztuki. Inicjator projektu Żyd Niemalowany i prezes Fundacji. Wieloletni kurator wystawy „Żyd Niemalowany”, której zrealizował niemal 70 odsłon w Polsce i na świecie. Specjalista w dziedzinie XIX-wiecznej prasy ilustrowanej.