NeDiPa

Piotr Jakoweńko

Krótki biogram

Współtwórca Fundacji Brama Cukermana działającej na rzecz zachowania pamięci o żydowskiej społeczności Będzina. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Grafiki na kierunku Projektowania Graficznego. Od 2006 r. pracuje jako niezależny projektant grafiki specjalizujący się w grafice wydawniczej i projektach wystawienniczych. Od 2015 r. członek kolektywu architektonicznego SENNA, w ramach którego odpowiada za grafikę identyfikację wizualną oraz wystaw muzealnych m.in.:
– Wystawy stałej „Historia Żydów na Górnym Śląsku” dla Muzeum w Gliwicach (2016-2018);
– Wystawy czasowej „Obcy w domu. Wokół Marca 68” dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2018);
– Wystawy stałej „Beit Almim” w pawilonie na cmentarzu żydowskim na Bródnie dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie (2018);
– Instalacji plenerowej „Bez cienia. Kryjówki getta warszawskiego” dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2022);
– Typografii w projekcie pomnika „Oneg Szabat” na cmentarzu żydowskim w Warszawie (2022);
– Wystawy stałej „Spójrz-Przypomnij” w Domu Pamięci w Płońsku (2021-2023);
– Wystawy czasowej Natalii Romik „Kryjówki – architektura przetrwania” (Warszawa-Szczecin-Frankfurt, 2022-2024).