NeDiPa

Przemysław Marcin Żukowski

Krótki biogram

Przemysław Marcin Żukowski – dr hab. nauk humanistycznych UJ (2017), profesor UJ (2021), Archiwariusz Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2022 r. Interesuje się historią dyplomacji polskiej i europejskiej I poł. XX wieku, biografistyką, historią nauki, w tym dziejami UJ oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wydawca źródeł. Autor licznych publikacji naukowych. Laureat nagrody Krakowska Książka Miesiąca. Stypendysta m.in. Fundacji Lanckorońskich, Fundacji Marii Zdziarskiej-Zaleskiej oraz Polonia Aid Foundation Trust.