FestivALT 2023

Rafał Mazur

Krótki biogram

Rafał Mazur to muzyk, filozof, pisarz. W swojej działalności artystycznej łączy aktywność dźwiękową z zagadnieniami poznawczymi. Prowadzi również warsztaty słuchania stworzone na gruncie autorskiego projektu filozoficznego Listening Philosophy, w którym stara się skonstruować ramy możliwego systemu myślowo-poznawczego wyprowadzonego ze sposobu funkcjonowania zmysłu słuchu.