NeDiPa

Sebastian Słowiński

Krótki biogram

Sebastian Słowiński – aktywista antyfaszystowski, członek Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego, działacz opozycji demokratycznej, publicysta. Naukowo zajmuje się krytyką ideologii oraz twórczością Henry’ego Millera. Autor publikacji z zakresu radykalnej filozofii polityki. Kurator Forum Przyszłości Kultury. Jeden z inicjatorów upamiętnienia ofiar getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz współorganizator obchodów. Był członkiem zespołu rektorskiego ds. upamiętnienia ofiar getta ławkowego na UW.