FestivALT 2017

Zuzanna Hertzberg

Krótki biogram

Zuzanna Hertzberg jest malarką, autorką instalacji i działań performatywnych oraz artywistką i edukatorką. Artystkę interesuje temat pamięci, cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką. W 2018 r. otrzymała stopień doktora na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (promotor prof. Leon Tarasewicz). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewiczaprof. Krzysztofa Wodiczko. Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą oraz rezydencjach artystycznych.