„Gender Diasporist” Waxman – performans

  • Data 01.07.2022 / 19:00
  • Lokalizacja Żydowskie Stowarzyszenie Czulent | ul. Św. Sebastiana 36/1, Kraków
  • Język PL / EN

Gender Diasporist – interdyscyplinarny projekt, który Waxman przedstawi podczas swojego pobytu w Polsce; obnaża absurd i opresyjność prawa wobec jednostki oraz rozkłada na czynniki pierwsze sposób postrzegania ciała przez system państwowy. W ramach projektu Waxman, jako otwarcie transpłciowa osoba polsko-żydowskiego pochodzenia, aplikuje o polskie obywatelstwo, tym samym czyniąc postkolonialny gest dekonstruujący prawo powrotu (heb. השבות חוק, chok ha-szwut) oraz wspiera społeczność LGBTQIAP+ i ruch feministyczny w Polsce.

By dokonać korekty płci na drodze prawnej w Polsce, trzeba – wykorzystując lukę w Kodeksie Cywilnym – pozwać swoich rodziców oraz przejść przez skomplikowany i kosztowny proces sądowy, by “skorygować” swój akt urodzenia. Poprzez mechanizmy władzy podważana jest w ten sposób podmiotowość i zdolność do autonomicznego nazywania i przeżywania własnej tożsamości płciowej, a rodzice uznani są za winnych popełnienia błędu, który w rzeczywistości nigdy nie mógł się wydarzyć. Proces ten odmawia słuszności zarówno postrzeganiu płci jako płynnej i spektralnej, jak i istnieniu transpłciowych i niebinarnych osób w ogóle, umacniając binarny podział płci.

W projekcie Gender Diasporistartystx korzysta z tego, co nazywa “transpłciową wiedzą”, łącząc różne media i dziedziny wiedzy, by ukazać rozmaite aspekty wykluczenia, migracji, uchodźstwa i wpływu ingerencji granic państwowych w ludzkie ciała. Narracja jest prowadzona przy użyciu dokumentacji procesu prawnego Waxmana, fotografii, wideo, choreografii, śpiewu, opowieści oraz poszukiwań historycznych. Podczas tej rezydencji, artystx włączy do projektu również perpektywę posthumanistyczną, tworząc tusz z lokalnych roślin i minerałów. Określa ten dziki tusz mianem “efemerycznej potencjalności”. Na podstawie rodzinnych dokumentów, podąża śladem drogi ucieczki własnej matki i innych członków rodziny z Polski w 1939 roku. Właśnie z tych terenów pozyska materiały, które jednocześnie można uważać za świadków bądź świadkinie wydarzeń i łączników bądź łączniczki ze współczesną Polską rzeczywistością.

Pobyt Tobarona Waxmana w Polsce to wynik współpracy trzech instytucji: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Teatru Powszechnego z Warszawy oraz Stowarzyszenia FestivALT z Krakowa. Podczas rezydencji Waxman zrealizuje szereg działań artystycznych w Krakowie i w Warszawie.

  1. W Krakowie, podczas FestivALTu (24 czerwca – 3 lipca), Tobaron Waxman zaprosi publiczność do współtworzenia Gender Diasporist w przestrzeni Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, w tym pracy choreograficznej i tworzenia naturalnych tuszy z lokalnych roślin i minerałów. Artystx weźmie również udział w wydarzeniu o charakterze “long table”, w ramach którego debatę będzie mogła współtworzyć każda z obecnych osób, zarówno z publiczności, jak i spośród zaproszonych gościń oraz gości. Wydarzenie będzie organizowane przez FestivALT i krakowską Federację Znaki Równości.
  2. W Warszawie Tobaron Waxman, włączając w swoją pracę bogate zbiory POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, weźmie udział w konferencji Engaging & Amplifying Marginalized Voices, mającej na celu wzmocnienie głosów marginalizowanych w społeczeństwie. Wydarzeniem weńczącym rezydencję artystyczną w Polsce będzie działanie performatywne zrealizowane w przestrzeni Polin.

W swojej twórczości Waxman mierzy się z fundamentalnymi kwestiami dotyczącymi narodu, płci i rasy, za pomocą siatki pojęć i obrazowania właściwych kulturze żydowskiej. Waxman swoją pracą prowadzi polemiczną narrację o tożsamości, wplatając w nią wątki żydowskich korzeni, migracji i bezdomności, solidarności z Palestyną oraz problemu granic, zarówno w kontekście etniczności, cielesności, jak i własnych doświadczeń jako osoba transpłciowa.

W 2013 roku, z inicjatywy Tobarona Waxmana, powstało The Intergenerational LGBT Artist Residency. Od 2017 roku prowadzi archiwum Trans Collection w ramach The ArQuives, największego niezależnego archiwum kultury LGBTQ+ na świecie. Waxman otrzymałx m.in. stypendia od Van Lier Fellowship w Nowym Jorku; Akademie der Kunst der Welt w Kolonii i Kulturlabor ICI Institute of Cultural Inquiry w Berlinie. W 2003 roku otrzymałx nagrodę Franklin Furnace Performance Art Award, a w 2009 roku inauguracyjną Nagrodę Publiczności Jewish Museum of New York, za performans Opshernish.

ZAPISY
Finansowanie

Projekt zrealizowano przy współpracy z Allianz Cultural Foundation oraz Canada Council of the Arts, zaprezentowany we współpracy z Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent oraz Federacją Znaki Równości.