Miejsca Trudnego Dziedzictwa, Edukacja i Prawa Człowieka

Zapraszamy na pierwszy webinar w 2024 roku: „Miejsca Trudnego Dziedzictwa, Edukacja i Prawa Człowieka”.

ZAPISY
❓ Czy miejsca o trudnym dziedzictwie – takie jak tereny byłych obozów pracy przymusowej/koncentracyjnych/zagłady, więzienia, areszty dla nieletnich, miejsca egzekucji, zbezczeszczone cmentarze czy domy modlitw – mogą odegrać rolę we współczesnej edukacji o prawach człowieka i kształtowaniu postaw obywatelskich? Jak odpowiednio dostosować takie instytucje i miejsca? Jak sprawić, by w pełni wykorzystały swój potencjał edukacyjny? Czy mogą stać się przestrzenią mobilizacji obywatelskiej i uwrażliwiania różnych pokoleń na przeszłe, obecne i przyszłe doświadczenia prześladowanych grup mniejszościowych, dyskryminowanych lub narażonych na wykluczenie społeczne? Czy taki model sprawdza się w Norwegii i czy można go wdrożyć także w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej? Czego możemy się od siebie nauczyć? Czy istnieje szersza perspektywa UE, z której możemy się czegoś nauczyć?
🔎 Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać podczas pierwszego w nowym roku webinaru, w całości poświęconego roli, jaką miejsca o trudnym dziedzictwie mogą odegrać w wielowymiarowej edukacji o prawach człowieka. Wysłuchamy opinii działaczy na rzecz pamięci, środowisk akademickich i osób aktywnie pracujących na co dzień z miejscami trudnego dziedzictwa kulturowego.
🇵🇱 Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania przedstawicieli FestivALT (Kraków), Fundacji Zapomniane (Warszawa), Bramy Cukermana w BędzinieFundacji Urban Memory (Wrocław), polskich partnerów zrzeszonych w Konsorcjum Pamięci Zaangażowanej (projekty NeDiPa & MultiMemo finansowane ze środków UE) zajmujących się zaniedbanymi obiektami dziedzictwa żydowskiego w Polsce.
🇳🇴 Podzielimy się także perspektywą Fundacji Falstad Center z Norwegii. Fundacja powstała w 2000 roku jako państwowy ośrodek zajmujący się edukacją i dokumentacją historii więzień podczas II wojny światowej, międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Od 2006 roku ośrodek przeniósł się do dawnego głównego budynku obozu SS Falstad dla więźniów politycznych w okupowanej przez nazistów Norwegii, a wcześniej, na początku XX wieku, internatu dla niewłaściwie zachowujących się chłopców.
W 2023 roku wspomniani partnerzy polscy i norwescy mogli zaangażować się w wymianę najlepszych praktyk i naukę, dzięki Bilateral Cooperation Norwegian Grant.
🕒 PROGRAM 🕒
  • 18.00–18.15: Przywitanie i wprowadzenie omawianej terminologii
  • 18.15–18.35: Falstad Centre
  • 18.35–19.00: Konsorcjum Pamięci Zaangażowanej Polska & NeDiPa
  • 19.00–19.15: Perspektywa UE: edukacja ukierunkowana na miejsce na temat przemocy w przeszłości oraz program UE Citizens, Equality, Rights and Values
  • 19.15–19.45: Dyskusja – czego polscy i norwescy partnerzy mogą się od siebie nauczyć? Czy istnieje model uniwersalny?
  • 19:15–20.00: Q&A

Po serii krótkich prezentacji przewidujemy wspólną, wielogłosową dyskusję oraz czas na sesję Q&A. Zapraszamy na webinar nauczycieli/ki, edukatorów/ki, aktywistów/ki, ekspertów/ki (trudnego) dziedzictwa, muzealników/czki i wszystkich zainteresowanych. Im bardziej zróżnicowana grupa, tym bardziej inspirujące dyskusje!

Partnerzy

Wydarzenie jest współorganizowane z Fundacją Falstad Center, Centrum Badań nad Kulturami Pamięci i Żydowskim Muzeum Galicja.

Finansowanie

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „NeDiPa: Negocjowanie Trudnej Przeszłości” dofinansowanego ze środków unijnego programu Citizens, Equality, Rights and Values, który FestivALT realizuje wspólnie z Fundacją Zapomniane i Fundacją Urban Memory. Program jest częścią Active Citizens Fund-Initiative Bilateral Initiative, finansowanej ze środków Funduszy EOG (Norwegia) – Active Citizens Fund.