„Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady” Lehrer / Sendyka / Wilczyk / Zych – Premiera książki

Spotkanie jest inauguracją angielskojęzycznego wydania książki.

Publikacja „Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady” prezentuje efekty swoistego śledztwa dotyczącego powojennych „ludowych” obiektów artystycznych. Zasadnicze pytanie dotyczyło tego, co owa twórczość wie o Zagładzie, która wydarzała się i dopełniała właśnie tam: poza wielkimi miastami? Co zostało dostrzeżone, zobaczone, zapamiętane? W obliczu rozwijającej się coraz dynamiczniej dyskusji o roli polskiej prowincji w procesach ludobójczej przemocy autorzy projektu postanowili przyjrzeć się uważnie dziełom spoza dominujących dziś obiegów, by sprawdzić liczebność prac dotyczących wojny, miejsce wśród nich prac o Zagładzie, sposoby opowiadania o Holokauście prowadzone w tym innym, nieznanym szerzej języku.

Parterami wydarzenia są
Finansowanie

Wydarzenia są częścią 7. edycji FestivALTu, realizowanego w ramach projektu "MultiMemo. Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice" dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV; 2021–2027).