zaczerpnięcie wody milczącej z Wisły

  • Data 28.03.2022 / 21:00
  • Lokalizacja punkt spotkania: centrALT ul.Józefińska 9, 30-529 Kraków
  • Język PL/EN
  • Projekt Wierzba Estery
Współpraca