Zbieranie indywidualnych historii do projektu „Wierzba Estery”

  • Data 20.02.2022 / 14:00
  • Lokalizacja budynek główny Muzeum, ul. Mickiewicza 13
  • Język PL / EN
  • Projekt Wierzba Estery

Szukamy wspomnień o dawnym placu Estery oraz współczesnym życiu placu. Szukamy wspomnień o wierzbie, która tam rosła. Interesują nas osobiste doświadczenia, sposoby pielęgnowania pamięci. Każda historia jest dla nas niezwykle ważna!

 

List otwarty dla wszystkich potomków mieszkańców Chrzanowa:
https://www.festivalt.com/list-projekt-wierzba-estery/…

Współpraca
Finansowanie