„Żyd, pies i sąsiad. Spacer sąsiedzki i praktyczne wprowadzenie do prawa żydowskiego” Schwarz – spacer miejski

Proponowany spacer to wyjątkowe spotkanie plenerowe z ekspertem ds. prawa żydowskiego dotyczącego pochówków i cmentarzy – Aleksandrem Schwarzem. Wspólne eksplorowanie terenu dawnego obozu Płaszów w Krakowie ma pomóc w zrozumieniu często odmiennych oczekiwań, potrzeb i zasad, którymi kierują się odwiedzający to miejsce.

Spacer jest pomyślany jako prezentacja tych zasad w praktyce — uczestnicy będą się poruszać po takich obszarach, gdzie można, z poszanowaniem dla prawa żydowskiego, spacerować z psami. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienia związane z regułami zachowania w miejscach, w których znajdują się żydowskie pochówki – zarówno te tradycyjne, jak i te wojenne.

Celem projektu jest pokazanie, że kluczem do harmonizowania dysonansów dziedzictwa na terenie byłego obozu KL Plaszow jest dostrzeżenie jego różnorodności, słuchanie się i dawanie świadectwa opinii każdej ze stron, aby pomieścić rozmaite narracje i potrzeby wszystkich zainteresowanych oraz wypracować wspólną wizję przyszłości.

Projekt łączy rozmaite punkty widzenia: zarówno niekwestionowaną potrzebę upamiętnienia obozu KL Plaszow i podobnych miejsc, jak i zwrócenie uwagi na ich współczesną złożoność i znaczenie dla mieszkańców.

ZAPISY
Finansowanie

Wydarzenie finansowane z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.