Szopki i jasełka krakowskie

Jubileuszowy Konkurs Szopek Krakowskich organizowany w 2022 roku po raz 80., stał się punktem wyjścia do kolejnych – po projekcie „Żyd na szczęście” – działań.  W reakcji na zaprezentowane w Muzeum Krakowa Jasełka podjęliśmy inicjatywę o charakterze uświadamiająco-interwencyjnym.

Na oficjalnym kanale YouTube Muzeum Krakowa pojawiło się nagranie prezentujące Jasełka Rodziny Malików. Wzbudziło ono kontrowersje zwłaszcza ze względu na fragmenty, które konotowały tzw. antysemityzm tradycyjny, oparty na religijnych uprzedzeniach. W trakcie inscenizacji można było zauważyć negatywnie nacechowany język, w tym deprecjonujące zdrobnienie „Żydek”, oraz sceny przemocy zbiorowej wobec grupy mniejszościowej, co mogło budzić skojarzenia pogromowe. Dodatkowo, otrzymaliśmy informacje od odwiedzających, że film ten był prezentowany jako część jubileuszowej wystawy.

 

Wieloletnia praktyka tworzenia jasełek i szopek, zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej i ludowej, domagała się jak najszybszego krytycznego zrewidowania. Zwłaszcza ze względu na fakt, że docelowym gronem odbiorczym były przede wszystkim dzieci, szczególnie podatne na negatywne wpływy i wzorce kulturowo-społeczne.

 

Przedstawianiu mowy nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami jako integralnych elementów wielowiekowego dziedzictwa Miasta Krakowa sprzeciwiliśmy się wspólnie z innymi podmiotami, organizacjami i stowarzyszeniami: Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem, Rabinem Eliezerem Gurary’m, American Jewish Committee Central Europe, Fundacją Urban Memory Foundation, Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi, JCC Warszawa, Stowarzyszeniem HaKoach, Żydowskim Towarzystwem Gimnastyczno-Sportowym Makabi Warszawa, Fundacją Kultury Zbliżenia, Fundacją Zapomniane, JCC Kraków, Żydowskim Stowarzyszeniem „Czulent”, Fundacją Żyd NiemalowanyMuzeum Wieczny Tułacz

list otwaty

We wspólnym apelu wystosowanym do Prezydenta Miasta Krakowa wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec stereotypowych, antysemickich i przemocowych przedstawień postaci Żyda w szopkach i jasełkach krakowskich. Zajęte przez nas stanowisko wynika z troski o odpowiedzialne podejście do kształtowania kultury i dziedzictwa. Celem naszej inicjatywy jest podkreślenie potrzeby wyeliminowania z przestrzeni publicznej treści, które mogą przyczyniać się do podtrzymywania uprzedzeń i promowania nieakceptowalnych wzorców kulturowych.

Dodatkowo, o merytoryczny komentarz poprosiliśmy osoby naukowo zajmujące się tematem: dra Mikołaja Winiewskiego (Centrum Badań nad Uprzedzeniami, UW) oraz prof. Ericę Lehrer (Concordia University, Montreal, Kanada), antropolożkę, autorkę książki Na szczęście to Żyd. Polskie figurki Żydów (2014).

O sprawie szeroko pisały media:

  1. Polish museum scraps Christian children’s show featuring threats to beat Jews autorstwa Canaana Lidora dla Times of Israel z dn. 19 kwietnia 2023;
  2. Kukiełka Żyda w krakowskich jasełkach. 12 organizacji żydowskich napisało apel do prezydenta Jacka Majchrowskiego autorstwa Anny Kolet-Iciek dla Gazety Wyborczej z dn. 21 kwietnia 2023;
  3. Protest organizacji żydowskich w sprawie krakowskich jasełek. „Antysemicki charakter” na Life in Kraków z dn. 21 kwietnia 2023;
  4. Organizacje żydowskie apelują do miasta Krakowa. Dokument podpisało 12 organizacji i naczelny rabin na NGO.pl z dn. 21 kwietnia 2023;
  5. Protest organizacji żydowskich w sprawie krakowskich jasełek. „Postać antysemicka” autorstwa Odety Żabińskiej dla Aktualności News z dn. 21 kwietnia 2023;
  6. Kukiełka Żyda w krakowskich jasełkach. Organizacje żydowskie apelują do władz miasta na Onet Kultura z dn. 23 kwietnia 2023;
  7. Kraków. Zamieszanie wokół jasełkowego przedstawienia. Apel organizacji żydowskich. „Krzywdzące stereotypy” autorstwa Anny Piątkowskiej dla Dziennika Polskiego z dn. 26 kwietnia 2023;
  8. Najpierw Żyd z monetą, a teraz jasełka. Apel organizacji żydowskich autorstwa Odety Żabińskiej dla Aktualności News z dn. 26 kwietnia 2023.

W dniu 31.03.2022 roku w Muzeum Krakowa – instytucji promującej kontrowersyjną inscenizację Jasełek… – z inicjatywy muzeum miało miejsce spotkanie poświęcone przedstawieniom postaci żydowskich w krakowskich jasełkach i szopkach. Uczestniczące w nim osoby reprezentowały żydowskie organizacje z Krakowa, uniwersytety, muzea czy środowisko szopkarskie i w wyniku dyskusji doszły do porozumienia w kilku zasadniczych kwestiach. Scenariusz jasełek uznano za historyczny dokument, domagający się krytycznego opracowania i ukontekstowienia. Materiał wideo, jako zawierający treści antysemickie, został usunięty z internetowego profilu instytucji oraz z kierowanego do najmłodszych programu edukacyjnego poświęconego obchodom świąt Bożego Narodzenia. 

 

Ponadto, Urząd Miasta Krakowa zobowiązał się do podjęcia realnych działań w tej sprawie, czyli wypracowania i wdrożenia równościowych standardów organizacji wydarzeń, z którymi osoby zatrudnione w instytucjach kultury, organizacjach i uniwersytetach mogłyby zapoznawać się w ramach specjalnych szkoleń. Szkolenia te obejmowałyby tematykę praw człowieka, wrażliwości na kwestie wielokulturowe oraz analizę istniejących i planowanych ekspozycji/kolekcji pod kątem ich dostępności i odpowiedniej reprezentacji grup wykluczonych. Zgodnie z zapowiedziami Miasta, rekomendacje miały powstać do końca 2023 roku. Osobami odpowiedzialnymi za ich wypracowanie z ramienia miasta są Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta miasta ds. Kultury oraz Nina Gabryś, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Polityki Równościowej.

 

W roku 2023 Jasełka Rodziny Malików nie zostały zaprezentowane przez Muzeum Krakowa po raz pierwszy od co najmniej 10 lat.

pismo

W dniu 5 stycznia 2023 wystosowaliśmy pismo do Miasta z prośbą o przesłanie nam rzeczonych rekomendacji. Jednocześnie potwierdziliśmy naszą gotowość do wspierania miasta w ich implementacji.