Ludzie CentrALTu/FestivALTu

Joanna Bakoń

Krótki biogram

Joanna Bakoń – badaczka historii współczesnej żydowskich kobiet, specjalistka ds. mediów społecznościowych w instytucjach żydowskich oraz lektorka języka hebrajskiego. Doktorantka na wydziale Gender Studies Centralnego Uniwersytetu Europejskiego w Wiedniu, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat szkół Bejs Jakow w międzywojennej Polsce. Stypendystka Paideia – The European Institue for Jewish Studies in Sweden, Yesod Europe, Löwenstein/Losten Scholarship. Absolwentka programu „Młoda Redakcja 2018″ Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Autorka artykułów w „Słowie Żydowskim” i „Korrespondencie Warszawskim”.