Ludzie CentrALTu/FestivALTu

Józef Legierski

Krótki biogram

Józef Legierski – absolwent teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przestrzeń jego zainteresowań stanowią związki między teatrem, sztukami performatywnymi a teoriami pamięcioznawczymi. Interesuje się także badaniami nad formą zielonych upamiętnień oraz założeniami Miast Szczęśliwych. Bada związki dziejowe związane z przepracowywaniem trudnego dziedzictwa historycznych obiektów bliskich dla społeczności żydowskiej. Miłośnik pamięci wielokierunkowej Michaela Rothberga oraz pamięci agonistycznej wyprowadzonej z politycznych i socjologicznych założeń Chantale Mouffe. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci przy Uniwersytecie Jagielloński w Krakowie.