Ludzie CentrALTu/FestivALTu

Natalia Czarkowska

Krótki biogram

Od 2014 roku związana z organizacjami pozarządowymi, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Natalia pasjonuje się historią, sztuką i filmem. Pracowała między innymi dla Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz w Fundacji Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce. Jest absolwentką Minyanim, liderskiego programu dla młodych Żydów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz programu Kaplan Fellows@Yesod. Obecnie Natalia jest odpowiedzialna za Fundraising w „Pismo. Magazyn Opinii”. Członkini Stowarzyszenia FestivALT. Limmudniczka, Warszawianka. Publikowała m.in w magazynie „Art&Business” oraz „Midrasz”.