Zespół Miejsc Pamięci i Zapominania

Paweł Szapiro

Krótki biogram

Historyk, edukator, pisarz. Specjalista od stosunków polsko-żydowskich i prasy podziemnej w Polsce. Autor licznych publikacji, m.in. przełomowej „Wojny żydowsko-niemieckiej”, opisującej stosunek społeczeństwa polskiego wobec Żydów i powstania w getcie, na podstawie analizy polskiej pracy konspiracyjnej. Recenzje jego książek ukazały się między innymi w dodatku literackim do magazynu „Times”. Kurator, kolekcjoner sztuki i ekspert w dziedzinie historii sztuki. Wieloletni kurator wystawy „Żyd Niemalowany” i specjalista w dziedzinie XIX-wiecznej prasy ilustrowanej.