Jury Open Calla 2023

Sasha Tycko

Krótki biogram

Sasha Tycko jest antropolożką i artystką mieszkającą w Atlancie.