Zespół Miejsc Pamięci i Zapominania

Zofia Noworól-Ostrowska

Krótki biogram

Absolwentka socjologii w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie realizowała również projekt doktorski. Badaczka tożsamości i pamięci zbiorowej społeczności lokalnych. Entuzjastka pracy w terenie, metod etnograficznych i biograficznych. Współautorka publikacji naukowych dotyczących uczestnictwa kulturze. W swojej karierze badawczej współpracowała z instytucjami badawczymi w regionie i w Polsce