Back to CentrAlt

Rzućmy Światło na Muzeum

2020

Kiedy, ze względu na pandemię, muzea zamknęły swoje bramy, podjęły też ogromny wysiłek dalszego eksponowania swoich zbiorów – online. Obecny kryzys to jednak także szansa dla muzeów, aby pójść znacznie dalej. Pandemia ujawniła istotne nierówności i wyostrzyła  społeczne konflikty, zmuszając muzea do uznania swojego udziału w niesprawiedliwym porządku świata. Dziś muzea mogą się z tym pogodzić albo stać się liderami w rozwiązywaniu problemów i kształtowaniu społeczności, do których wszyscy będziemy chcieli wrócić, gdy skończy się pandemia.

W jaki sposób my – zwiedzający  i członkowie społeczności – możemy pomóc muzeom stać się instytucjami, jakich potrzebujemy? W jaki sposób możemy z nimi krytycznie współpracować, w momencie kryzysu, gdy instytucje te są zamknięte?

Rzućmy światło na Muzeum to próba wykorzystania tego trudnego momentu do odzyskania naszych muzeów i wspólnego przemyślenia ich funkcjonowania, uwzględniając zdanie wszystkich nas, których działalność muzeów dotyczy.

FestivALT zaprosił trojemultidyscyplinarnych artystów i artystek do zmierzenia się z trudnymi pytaniami dotyczącymi muzeum. Wspólnie zastanawiamy się nad szerokimi i palącymi zagadnieniami, na które muszą odpowiedzieć muzea (Wiktor Podgórski), nad złożonymi problemami i ich i i implikacjami, związanymi z  kolekc muzealnymi (Dorota Mytych) oraz nad sprzecznościami  i pilnością tej rozmowy (Jaqueline Nicholls). Bazując na dotychczasowej pracy naukowców-aktywistek – Eriki Lehrer (Kanada) oraz Romy Sendyki (Polska), wspólnie z kuratorką MEK (Muzeum Etnograficznego w Krakowie), Magdaleną Zych, wyświetlamy nasze pytania na fasadzie muzeum oraz w jego  wnętrzu. Projekcja, jako jedyna dostępna możliwość wyrazu w czasie pandemii, stała się ograniczeniem, które otworzyło nowe kreatywne możliwości przyspieszenia publicznej rozmowy. Projekt ten nieoczekiwanie wpisał się także w z rewolucyjny moment, jaki nastał w Polsce w ostatnich tygodniach. Gniew i ból związany z licznymi społecznymi problemami nieuchronnie przenikają się z dotyczącymi muzeów pytaniami, które stawiamy – być może jeszcze bardziej unaoczniając wszechobecne powiązania pomiędzy historiami opowiadanymi przez instytucje kultury, a władzą polityczną.

Dziękujemy za wsparcie:
The Social Science and Humanities Research Council of Canada
Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej
Allianz Kulturstiftung
The Dutch Jewish Humanitarian Fund
The Curating and Public Scholarship Lab at Concordia University, Montreal
Thinking Through the Museum
Muzeum Etnograficznemu im. Seweryna Udzieli