Still Standing

Izabela Zawadzka

Krótki biogram

Menedżerka kultury, teatrolożka, kuratorka wydarzeń performatywnych. Badaczka performansów chodzonych w przestrzeniach miejskich oraz instytucjach wystawienniczych. Doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ. Członkini zespołu badawczego „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia służące transformacji kształcenia teatralnego” realizowanego przez Akademię Teatralną w Warszawie oraz międzynarodowej platformy badawczej „Disability Studies in Eastern Europe – Reconfiguration”.