NeDiPa

Monika Koszyńska

Krótki biogram

Monika Koszyńska – od 2011 roku specjalistka ds. edukacji USC Shoah Foundation; od 2013 roku pracuje również w Muzeum POLIN, gdzie odpowiada za programy skierowane do nauczycieli. Z wykształcenia pedagog szkolna, magister pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka edukacji początkowej i obywatelskiej o 12 letnim stażu pracy w szkole. Współtworzyła żydowską szkołę podstawową przy Zespole Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, gdzie pracowała przez 8 lat. Następnie prowadziła projekty edukacyjne z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej oraz zapewniania jakości pracy szkół w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 25 lat pracuje jako trenerka. Przez kilka lat pracowała w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Jest autorką wielu publikacji metodycznych i scenariuszy zajęć z zakresu historii najnowszej, historii i tradycji Żydów, edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji dla tolerancji oraz historii mówionej w praktyce szkolnej.